Program 2024

10/6/2024

Onsdag 3. juli

Kl. 20.00: Konsert i Tresfjord Kyrkje

Torsdag 7. juli

Kl. 19.00: Opning av festivalen og 1. kvalifisering.

Kl. 20.00: Sparebanken Møre-teltet opnar (billettsalg i

sekretariatet og ved inngang, all inntekt går til Kreftforeningen).

- Servering av mat og drikke.

- Terje Øvstedal tar oss med på turen frå

Lindesnes til Høylandet i 2023.

Fredag 8. juli

Kl. 13.30: Firma-arrengement i Sparebanken Møre-teltet.

Kl. 17.30: 2. kvalifisering.

Kl. 20.00: 3. kvalifisering.

Kl. 18.00: Sparebanken Møre-teltet opnar

- Servering av mat og drikke.

- Minirevy (etter siste forestilling).

Laurdag 9. juli

Kl 12.00: Sparebanken Møre-teltet åpnar

Ridderostcurling, ballelotto, salg av mat og drikke

Kl. 14.00: Barneforestilling.

Kl. 19.00: Finaleforestilling.

Kl. 21.00: Sparebanken Møre-teltet opnar.

- Servering av mat og drikke.

- Åva'i Bedehusa Band spelar.